Referat fra generalforsamling 2015 11. april 2015 Kommentarer lukket til Referat fra generalforsamling 2015

Generalforsamling d. 28 feb. 2015

 1. Formanden bød velkommen.
 2. Da vores sædvanlige dirigent ikke var til stede,- valgte vi formanden til dirigent.
 3. Beretning:
 4. Vi har holdt de byttemøder vi plejer at holde.
  Vi har købt en samling af Carlsberg og Tuborg øl på Sjælland. Vi fik ca. 80 stævne øl og fire kasser til almindelige auktioner ud af det. Resten blev til vores julefrokost, og nu i dag tilbudt til de fremmødte medlemmer til den nette sum af ti kr. pr. stk. Det har været annonceret i møde indkaldelserne. Resten bliver ”knappet” op.
  >Vedr. stævnet: Samlerforeningen Skandias medlemmer bliver inviteret med som almindelige betalende gæster. Der vil ikke på noget tidspunkt blive afholdt auktioner over andet end øl relaterede emner.

  Få spørgsmål. Beretning godkendt.

 5. Regnskab:
 6. Regnskabet blev omdelt og gennemgået. Kassereren uddybede nogle få punkter. Ellers ingen spørgsmål.
  Når vi er ovre stævnet, er det slut med ”Skovbos” øl. Det nummer laver vi ikke igen. Vi har ikke fået stort andet end arbejde ud af det.
  Stævnet samlede 50 betalende gæster. Det gav et overskud til os på 1200 kr.
  Vi blev enige om at melde os ud vedr. ”Årets Etiket”, fra 2016. Det er for dyrt, og vi har ingen fordel af det.

  Vi er pt. 24 medlemmer.
  Regnskab godkendt.

 7. Indkommende Forslag:
 8. Vedtægtsændring: Bestyrelsen betaler også kontingent fremover.

 9. Valg:
 10. Formand Lenny blev genvalgt.
  Lars Madsen blev også genvalgt.
  Christian Touborg blev valgt til ”revisor”.
  Eventuelt: Intet

Referent: Hans Thorhauge

Referat generalforsamling 2014 29. april 2014 Kommentarer lukket til Referat generalforsamling 2014

DANSKE ØLSAMLERE

Generalforsamling d. 22 feb. 2014 hos Lenny i Horsens
Referat:

 1. Formanden bød velkommen.
 2. Torsten Hansen blev valgt til dirigent.
 3. Beretning: Foreningen Ølsamlerne har opsagt samarbejdet til Odense stævnet. Det der får størst betydning heraf er, at vi nu selv skal finde alle øllene til auktionerne. Det kan godt blive meget svært i fremtiden. Vi har købt en mindre samling på Falster. Det gav kun ganske få stævneøl.
  Vi har haft øl til salg på ”gul & gratis”. Det gav ingenting.
  Vi er nede på 26 medlemmer nu.
  Vi har holdt de byttemøder vi plejer at gøre. D.v.s. fire stk. og så Odense stævnet.
 4. Stævne
  • Stævnegebyret er sat op til 125 kr. og den første øl er gratis. Herefter koster de 5 kr. stykket.
  • Samlerforeningen Skandia vil gerne være med på stævnet. De kommer med som betalende gæster.
 5. Regnskab:
  Regnskabet blev omdelt.
  Kassereren kom med nogle uddybende bemærkninger til nogle af punkterne.
  Regnskabet blev godkendt.
 6. Indkommende forslag:
  • Et forslag om at forhøje medlemskontingentet til 150 kr. blev enstemmigt vedtaget. Der skal laves en vedtægts ændring, så bestyrelsen ikke fremover er kontingent fri.
 7. Valg:
  • Kim Hyttel blev genvalgt.
  • Hans Thorhauge blev ligeledes genvalgt.
  • Som revisor suppleant blev Christian Touborg valgt.
 8. Eventuelt: Lidt snak omkring nogle få emner.
 9. Otte medlemmer var mødt op.

Referent: Hans Thorhauge

Indkaldelse til generalforsamling 2014 29. januar 2014 Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 2014

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling

Lørdag den 22 Marts 2014 kl 1130

Adressen er:
Kirkeskovvej 20,
8700 Horsens

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Foreningens regnskab.
 4. Indkommende forslag
 5. Valg
  1. Kasserer (Kim Hyttel genopstiller)
  2. Sekretær (Hans Thorhauge genopstille)
  3. Bilagskontrollant suppleant. (Ledig. Ingen kandidater)
 6. Eventuelt

Indkommende forslag kan sendes til formanden på formand (snabel-A) dkbeer.dk

Læs mere om dagens program og hvilke øl der er på auktion på generalforsamlingen på nedenstående link:
Generalforsamling 2014

Årets etiket 2013 28. januar 2014 Kommentarer lukket til Årets etiket 2013

Af forskellige årsager glemte jeg fuldstændig at have de nominerede til årets etiket med til julefrokost. Til de nyeste medlemmer der ikke kender traditionen er her en kort forklaring. Vi plejer sammen med de andre foreninger (SBS, Flaskesamlerne, Samlerringen Hvidovre og FORT) at kåre “Årets Etiket”. Vinderen findes ved afstemning blandt medlemmer. Vi plejer at holde afstemningen i forbindelse med julefrokosten i Risskov. Og det er denne afstemning der er glippet. Men vi har selvfølgelig en løsning på problemet. Nemlig “Brevstemmer”.

De nominerede etiketter kan ses nedenfor.
Reglerne for at stemme er simple:

 • Du har 3 stemmer.
 • Du kan kun give en stemme pr etiket
 • Din første stemme giver 3 point
 • Din anden stemme giver 2 point
 • Din tredie stemme giver 1 point
 • Den etiket der der har flest point når alle stemmer tælles sammen vinder prisen “Årets etiket”.

Jeg håber du vil bruge 5-10 minutter på at kigge på etiketterne. Dine stemmer sendes pr email til undertegnede på formand (snabel-A) dkbeer.dk
af mailen skal fremgå dit navn, og hvilke øl du giver henholdsvis 3, 2 og 1 point.
Det er kun aktive medlemmer af foreningen, der kan stemme på årets etiket.

A.Bryggerkonens ingefær ale

A.Bryggerkonens ingefær ale

B. Cellar Monk

B. Cellar Monk

C. Jubilæums Pilsner

C. Jubilæums Pilsner

D. Ginger Brew

D. Ginger Brew

E. IPA – Simcoe & Chinook

E. IPA - Simcoe & Chinook

F. 125 år-1888

F. 125 år-1888

G. 1953

G. 1953

H. Julebryg

H. Julebryg

I. Skonnert Øl.

I. Skonnert Øl.

J. Julegris(k)

J. Julegris(k)

K. Five

K. Five

L. Yuzu Biiru

L. Yuzu Biiru

“Ophørsudsalg” hos Rene 21. juni 2013 Kommentarer lukket til “Ophørsudsalg” hos Rene

Vores gamle næstformand Rene ønsker ikke længere at have sin ølsamling, og han holder derfor “Ophørsudsalg”.

Det foregår hos Rene lørdag den 6 Juli. fra kl 1130.
Rene bor:
Digevænget 11, Herslev
7000 – Fredericia
Kørevejledning

Samlingen består af ca 1100 øl, og der er øl fra bla. albani, neptun, svaneke, brøckhouse, Fredericia håndbryggerlaug og Ørbæk

Salget kommer til at forgå efter først til mølle princippet.
Se billeder af øllene nedenfor.

Rene vil også gerne byde på en øl, og der vil være pølser på grillen, men han vil gerne vide hvor mange gæster, han kan forvente, så kontakt ham på forhånd.
Rene kan kontaktes pr telefon på 26 81 23 20 eller email thyregod.hulten@gmail.com

Venlig Hilsen
Bestyrelsen og Rene

Formandens side juni 2013 23. maj 2013 Kommentarer lukket til Formandens side juni 2013

På foreningens generalforsamling den 2. marts i Frederikshavn, blev det vedtaget, at foreningens blad ikke længere skal komme på tryk. Derfor vil kommunikation til medlemmerne om foreningen primært komme til at foregå via hjemmesiden.

Jeg vil som foreningens formand 4-5 gange om året skrive lidt om, hvad, der rører sig i foreningen. Det skal ses som en erstatning for “Formandens side” i bladet.

Derudover vil der være informationer om kommende byttemøder, samt mulighed for at byde på bladauktionen. Nu, da vi ikke længere har et fysisk blad, er det måske ikke så retvisende at kalde det for bladauktion, men i mangel på bedre, kalder vi det bare stadig bladauktion. Hvis nogen har et forslag til et bedre navn, så kom med det!

Under medlemssiderne er der også lavet en “markedsplads”, hvor du som medlem har mulighed for at sætte nogle af dine bytteøl til salg, eller kan efterlyse øl, som du mangler til din samling.

Hvis du ligger inde med en god historie, et interessant link eller billeder fra nogle af foreningens arrangementer, så send det til mig, så kan vi lægge det ud her på hjemmesiden så alle foreningens medlemmer kan få glæde af det.

På generalforsamlingen blev en række vedtægtsændringer også vedtaget. Det er ikke noget, der egentlig har betydning for foreningen som sådan, men mere nogle paragrafer og retningslinjer, som ikke mere var så aktuelle, og som derfor er blevet fjernet.
Referatet af generalforsamlingen kan læses her: Referat af generalforsamlingen 2013

Her på falderebet skal det bemærkes, at byttemødet, der var annonceret til den 24. august er blevet flyttet til den 17. august.

Hav en rigtig god sommer.
Vi ses
Venlig hilsen Formanden

Referat af generalforsamling 2013 19. marts 2013 Kommentarer lukket til Referat af generalforsamling 2013

Referat:
Formanden bød velkommen, og bad om forslag til en dirigent.
Torsten Hansen blev foreslået og valgt.
Dirigenten oplæste dagsordenen, og gav herefter ordet til formanden.
Formandens beretning:
Det er ikke de helt store ting, der er sket. Vi har, som vi plejer, fået tilbudt en del små samlinger. Det har også været af samme kaliber som det plejer. D.v.s. ganske almindelige øl,- som vi så har takket nej til de fleste. Eksempelvis brugte vi, tre mand, en lang lørdag på at gennemgå ca. 5000 øl her på Knivholt. Det var også et meget begrænset resultat, der blev ud af det.
Vi har holdt de sædvanlige byttemøder hos nogle af medlemmerne, ganske som vi plejer. Intet nyt under solen. Men vi hygger os !
Odense stævnet vil i år blive afholdt en uge før p.g.a. St. Bededag.
Beretningen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.

Regnskab:
Kassereren omdelte og gennemgik regnskabet. Det gav heller ikke anledning til spørgsmål. Han fortalte,- at stævne regnskabet kun lige løber rundt. Det skal der gøres noget ved !
Vi har mistet fire medlemmer i forhold til sidste år. Til gengæld er der så kommet to nye til. Så tilbagegangen er på to medlemmer. Det kan også nævnes, at det koster lidt over dobbelt så meget at udsende de fire medlemsblade om året, som der kommer ind i medlems kontingent !

Bladet:
På grund af omkostningerne foreslår bestyrelsen at bladet fremover bliver ”lagt ind på hjemmesiden”. Det vil måske nok betyde, at det ikke får helt samme udseende som det plejer. Det er selvfølgelig en skam. Men de oplysninger, der skal ud, vil være der ! Skulle der være enkelte medlemmer, der ikke har netadgang vil de selvfølgelig blive underrettet på anden vis. D.v.s.: Bladet ændres til ” digital udsendelse”. Efter en del snak blev dette vedtaget.

Forslag:
Bestyrelsen havde nogle forslag til vedtægts ændringer. Forslagene kan ses på indkaldelsen. De blev alle vedtaget.

Valg

 • Formand Lenny Andersen blev genvalgt.
 • Nyvalgt til bestyrelsen blev Lars Madsen.
 • Brian Holgersen blev valgt som suppleant.
 • Som ny bilagskontrollant blev Torsten Hansen valgt.

Eventuelt
Der blev ikke drøftet ret meget mere.

Dirigenten takkede for god ro og orden !
10 medlemmer var mødt op.

Referatet er skrevet af Hans Thorhauge

Formandens side Februar 2013 29. januar 2013 Kommentarer lukket til Formandens side Februar 2013

For det første vil jeg sige godt nytår. Du sidder nu med, hvad der muligvis kan blive, den sidste udgave af formandens side på et trykt blad. I Indkaldelsen til generalforsamlingen (som findes andet steds i bladet) foreslås det, som tidligere nævnt, at foreningens blad ikke længere udkommer på tryk, for at spare foreningen for en relativ stor udgift i regnskabet.
Mens det muligvis er den sidste udgave, der udkommer på tryk, kan jeg sige, at det samtidig er (mig bekendt) den første ”formandens side”, der bliver vist på hjemmesiden.
Hvis vi vedtager at stoppe bladet, så forpligter det os (og ikke mindst undertegnede) at være noget mere aktiv på hjemmesiden, da det jo hidtil har været bladet, der har været en af de bærende sammenhængskræfter i foreningens nu 28 årige levetid.
Så derfor påregner jeg, at der kommer noget a la ”Formandens side” på hjemmesiden 4-6 gange om året med en lille status på, hvad der rører sig i foreningen.
I år holder vi vores generalforsamling på Knivholt i Frederikshavn, hvor de udstiller en ølsamling med flere tusinde øl sorteret nøjsomt efter bryggerier, og jeg håber, at mange af jer vil trodse, den for nogen, lange distance og møde op på generalforsamlingen,hvor vi håber på at få en hyggelig dag.
På generalforsamlingen er posten som formand og næstformand på valg. Formanden genopstiller, men René har valgt ikke at genopstille. Så hvis du har lyst til at være med til at præge foreningen fremover, så har du her en alletiders mulighed.
Tiden nærmer sig også for vores årlige stævne, som i år bliver afholdt den 20. april på Skt. Klemensskolen i Odense. Bemærk, at det i år IKKE er den sidste weekend i april, da dette ville kollidere med Store Bededagsferien.
Også her håber jeg at se rigtig mange af jer til en hyggelig dag med bytteri og auktioner med medlemmerne i de andre samlerforeninger.
Med ønsket om et fortsat godt nytår.
Venlig Hilsen Formanden

Indkaldelse til generalforsamling 2013 16. januar 2013 Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 2013

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforamling

Lørdag den 2 Marts 2013 kl 1130 – OBS OBS. Husk tilmelding til Hans Thorhauge (97 42 93 32), hvis du ønsker at deltage i spisning

Adressen er:
Knivholt i ved Frederikshavn
Hjørringvej 180A
9900 Frederikshavn

Find Vej

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Foreningens regnskab.
 4. Foreningens blad. Skal det fortsat udkomme på tryk.
 5. Indkommende forslag.
 6. Ændrede vedtægter. Se ændringsforslag nedenfor.
 7. Valg
  • Formanden (Lenny genopstiller)
  • Næstformanden (René genopstiller IKKE)
  • Suppleant (Ingen kandidater)
  • Billagskontrollant (Ingen kandidater)
 8. Eventuelt

Indkommende forslag kan sendes til formanden på formand (snabel-A) dkbeer.dk

Ændringsforslag til vedtægter

1. Ændringsforslag

§6 “Indkaldelse sker skriftligt med mindst 45 dages varsel, bilagt dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 30 dage før”.

Ændringsforslag:
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 45 dages varsel, bilagt dagsorden. Her foreslås at frist for indkaldelse nedsættes fra 45 til 20 dage. Frist for indkommende forslag nedsættes fra 30 til 7 dage.

2. Ændringsforslag

§8 beskriver overordnet muligheden for at oprette lokalafdelinger.

Ændringsforslag:

Da det ikke synes realistisk, at der skulle opstå lokalafdelinger i foreningen, foreslås det at denne paragraf helt udgår.

De næste forslag er ikke ændringer i vedtægterne, men ændringer i “Retningslinjer for foreningens drift”

3. Ændringsforslag

Hele denne sektion er ny og beskriver retningslinjer for auktion på foreningens hjemmeside:

Auktioner på foreningens hjemmeside.

 1. Kun medlemmer af Danske Ølsamlere kan byde.
 2. Mindste bud er fem kroner.
 3. Der kan kun bydes i hele kroner.
 4. Er der enslydende bud på samme nummer, er dato og tidspunkt afgørende. (Tidspunktet registreres med dato, time, minut og sekund).
 5. Man modtager bekræftelse på bud via email. (Såfremt man har oplyst en gyldig email adresse til foreningen).
 6. Vinderen af den enkelte øl får besked via mail.
 7. Har medlemmer ikke mulighed for at afgive bud via hjemmeside kan disse indleveres til formanden eller kassereren. (pr post, telefonisk eller email).

4. ændringsforslag

Det foreslås at sektionen om “Stævneudvalg” udgår, da det ikke synes relevant mere.

5. ændringsforslag

Såfremt at det under dagsordens punkt 4 ang. foreningens blad vedtages at bladet IKKE længere skal udkomme på tryk, foreslås det at referencer til bladet udgår, eller målrettes til foreningens hjemmeside.

Indsamling til historier om øl 11. august 2012 No Comments

Der foregår mange forskellige ting i øllets verden. Nu er der to personer, der vil skrive om øl, og gerne have andre til at hjælpe med finansieringen via det nye crowdfunding.

De to er Nalle Kirkvåg, der er uddannet journalist, cand.comm og desuden er BA i pædagogik samt BA i psykologi, og Søren Kølbæk Iversen, der er studerende ved Kunsthistorie på Københavns Universitet.

– Vi er ved at indsamle midler til projekt Ølrejsen, så vi kan rejse land og rige rundt for at fortælle om det gode danske øl.   Men som alle ved, kvalitetsjournalistik er en bekostelig affære, derfor samler vi penge ind ved hjælp af crowdfunding, så vi kan lave i alt 5 kvalitets radio/podcast fortællinger om dansk øl, skriver de to.

Hvis projektet realiseres, vil man bl.a. komme til at høre om:

 • En række temaer fx: håndværk vs. industri, øl gennem tiderne samt modsatrettede udviklinger som f.eks.: discount vs. kvalitet, konsum vs. nydelse, forbrug vs. at samle på øl, druk vs. at nyde en god øl osv.
 • bl.a. hvordan øl opstod, hvor i verden øl kommer fra, hvad øl er, samt hvorfor øl og mjød f.eks. ikke er det samme.
 • Forskellige måder at producere øl – f.eks. industriøl overfor håndværks/mikrobryg. Vi vil ind på konkrete bryggerier og høre præcist om, hvordan det går til, fornemme og formidle stemning, lyde, samt konkret viden. Vi vil høre om teknikkerne bag de forskellige øl, bl.a. hvordan bryg af pilsner adskiller sig fra bryg af stout og hvedeøl mv.

De to forestiller sig i udsendelsen om Sjælland at fortælle om Nordisk øl- og madkultur samt om nytiltag med at dyrke gamle danske humlesorter, der knytter an til ideen om terroir mv., idet f.eks. Aarstiderne i Humlebæk er begyndt at brygge øl med dansk humle…

I udsendelsen om Fyn vil vi undersøge, hvad kvalitet er – f.eks. ved besøg på Bryggeriet Vestfyn, der producerer ‘discountøl’, bl.a. Pokaløl til Coop, skriver de.

Læs mere på ølrejsen.dk