Samlerforeninger

S.B.S. (Scandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening)
Foreningen Ølsamlerne
Samlerringen HVIDOVRE