Indkaldelse til generalforsamling 2013 16. januar 2013

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforamling

Lørdag den 2 Marts 2013 kl 1130 – OBS OBS. Husk tilmelding til Hans Thorhauge (97 42 93 32), hvis du ønsker at deltage i spisning

Adressen er:
Knivholt i ved Frederikshavn
Hjørringvej 180A
9900 Frederikshavn

Find Vej

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Foreningens regnskab.
 4. Foreningens blad. Skal det fortsat udkomme på tryk.
 5. Indkommende forslag.
 6. Ændrede vedtægter. Se ændringsforslag nedenfor.
 7. Valg
  • Formanden (Lenny genopstiller)
  • Næstformanden (René genopstiller IKKE)
  • Suppleant (Ingen kandidater)
  • Billagskontrollant (Ingen kandidater)
 8. Eventuelt

Indkommende forslag kan sendes til formanden på formand (snabel-A) dkbeer.dk

Ændringsforslag til vedtægter

1. Ændringsforslag

§6 “Indkaldelse sker skriftligt med mindst 45 dages varsel, bilagt dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 30 dage før”.

Ændringsforslag:
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 45 dages varsel, bilagt dagsorden. Her foreslås at frist for indkaldelse nedsættes fra 45 til 20 dage. Frist for indkommende forslag nedsættes fra 30 til 7 dage.

2. Ændringsforslag

§8 beskriver overordnet muligheden for at oprette lokalafdelinger.

Ændringsforslag:

Da det ikke synes realistisk, at der skulle opstå lokalafdelinger i foreningen, foreslås det at denne paragraf helt udgår.

De næste forslag er ikke ændringer i vedtægterne, men ændringer i “Retningslinjer for foreningens drift”

3. Ændringsforslag

Hele denne sektion er ny og beskriver retningslinjer for auktion på foreningens hjemmeside:

Auktioner på foreningens hjemmeside.

 1. Kun medlemmer af Danske Ølsamlere kan byde.
 2. Mindste bud er fem kroner.
 3. Der kan kun bydes i hele kroner.
 4. Er der enslydende bud på samme nummer, er dato og tidspunkt afgørende. (Tidspunktet registreres med dato, time, minut og sekund).
 5. Man modtager bekræftelse på bud via email. (Såfremt man har oplyst en gyldig email adresse til foreningen).
 6. Vinderen af den enkelte øl får besked via mail.
 7. Har medlemmer ikke mulighed for at afgive bud via hjemmeside kan disse indleveres til formanden eller kassereren. (pr post, telefonisk eller email).

4. ændringsforslag

Det foreslås at sektionen om “Stævneudvalg” udgår, da det ikke synes relevant mere.

5. ændringsforslag

Såfremt at det under dagsordens punkt 4 ang. foreningens blad vedtages at bladet IKKE længere skal udkomme på tryk, foreslås det at referencer til bladet udgår, eller målrettes til foreningens hjemmeside.

Comments are closed.