Formandens side Februar 2013 29. januar 2013

For det første vil jeg sige godt nytår. Du sidder nu med, hvad der muligvis kan blive, den sidste udgave af formandens side på et trykt blad. I Indkaldelsen til generalforsamlingen (som findes andet steds i bladet) foreslås det, som tidligere nævnt, at foreningens blad ikke længere udkommer på tryk, for at spare foreningen for en relativ stor udgift i regnskabet.
Mens det muligvis er den sidste udgave, der udkommer på tryk, kan jeg sige, at det samtidig er (mig bekendt) den første ”formandens side”, der bliver vist på hjemmesiden.
Hvis vi vedtager at stoppe bladet, så forpligter det os (og ikke mindst undertegnede) at være noget mere aktiv på hjemmesiden, da det jo hidtil har været bladet, der har været en af de bærende sammenhængskræfter i foreningens nu 28 årige levetid.
Så derfor påregner jeg, at der kommer noget a la ”Formandens side” på hjemmesiden 4-6 gange om året med en lille status på, hvad der rører sig i foreningen.
I år holder vi vores generalforsamling på Knivholt i Frederikshavn, hvor de udstiller en ølsamling med flere tusinde øl sorteret nøjsomt efter bryggerier, og jeg håber, at mange af jer vil trodse, den for nogen, lange distance og møde op på generalforsamlingen,hvor vi håber på at få en hyggelig dag.
På generalforsamlingen er posten som formand og næstformand på valg. Formanden genopstiller, men René har valgt ikke at genopstille. Så hvis du har lyst til at være med til at præge foreningen fremover, så har du her en alletiders mulighed.
Tiden nærmer sig også for vores årlige stævne, som i år bliver afholdt den 20. april på Skt. Klemensskolen i Odense. Bemærk, at det i år IKKE er den sidste weekend i april, da dette ville kollidere med Store Bededagsferien.
Også her håber jeg at se rigtig mange af jer til en hyggelig dag med bytteri og auktioner med medlemmerne i de andre samlerforeninger.
Med ønsket om et fortsat godt nytår.
Venlig Hilsen Formanden

Comments are closed.