Referat af generalforsamling 2013 19. marts 2013

Referat:
Formanden bød velkommen, og bad om forslag til en dirigent.
Torsten Hansen blev foreslået og valgt.
Dirigenten oplæste dagsordenen, og gav herefter ordet til formanden.
Formandens beretning:
Det er ikke de helt store ting, der er sket. Vi har, som vi plejer, fået tilbudt en del små samlinger. Det har også været af samme kaliber som det plejer. D.v.s. ganske almindelige øl,- som vi så har takket nej til de fleste. Eksempelvis brugte vi, tre mand, en lang lørdag på at gennemgå ca. 5000 øl her på Knivholt. Det var også et meget begrænset resultat, der blev ud af det.
Vi har holdt de sædvanlige byttemøder hos nogle af medlemmerne, ganske som vi plejer. Intet nyt under solen. Men vi hygger os !
Odense stævnet vil i år blive afholdt en uge før p.g.a. St. Bededag.
Beretningen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.

Regnskab:
Kassereren omdelte og gennemgik regnskabet. Det gav heller ikke anledning til spørgsmål. Han fortalte,- at stævne regnskabet kun lige løber rundt. Det skal der gøres noget ved !
Vi har mistet fire medlemmer i forhold til sidste år. Til gengæld er der så kommet to nye til. Så tilbagegangen er på to medlemmer. Det kan også nævnes, at det koster lidt over dobbelt så meget at udsende de fire medlemsblade om året, som der kommer ind i medlems kontingent !

Bladet:
På grund af omkostningerne foreslår bestyrelsen at bladet fremover bliver ”lagt ind på hjemmesiden”. Det vil måske nok betyde, at det ikke får helt samme udseende som det plejer. Det er selvfølgelig en skam. Men de oplysninger, der skal ud, vil være der ! Skulle der være enkelte medlemmer, der ikke har netadgang vil de selvfølgelig blive underrettet på anden vis. D.v.s.: Bladet ændres til ” digital udsendelse”. Efter en del snak blev dette vedtaget.

Forslag:
Bestyrelsen havde nogle forslag til vedtægts ændringer. Forslagene kan ses på indkaldelsen. De blev alle vedtaget.

Valg

  • Formand Lenny Andersen blev genvalgt.
  • Nyvalgt til bestyrelsen blev Lars Madsen.
  • Brian Holgersen blev valgt som suppleant.
  • Som ny bilagskontrollant blev Torsten Hansen valgt.

Eventuelt
Der blev ikke drøftet ret meget mere.

Dirigenten takkede for god ro og orden !
10 medlemmer var mødt op.

Referatet er skrevet af Hans Thorhauge

Comments are closed.