Formandens side juni 2013 23. maj 2013

På foreningens generalforsamling den 2. marts i Frederikshavn, blev det vedtaget, at foreningens blad ikke længere skal komme på tryk. Derfor vil kommunikation til medlemmerne om foreningen primært komme til at foregå via hjemmesiden.

Jeg vil som foreningens formand 4-5 gange om året skrive lidt om, hvad, der rører sig i foreningen. Det skal ses som en erstatning for “Formandens side” i bladet.

Derudover vil der være informationer om kommende byttemøder, samt mulighed for at byde på bladauktionen. Nu, da vi ikke længere har et fysisk blad, er det måske ikke så retvisende at kalde det for bladauktion, men i mangel på bedre, kalder vi det bare stadig bladauktion. Hvis nogen har et forslag til et bedre navn, så kom med det!

Under medlemssiderne er der også lavet en “markedsplads”, hvor du som medlem har mulighed for at sætte nogle af dine bytteøl til salg, eller kan efterlyse øl, som du mangler til din samling.

Hvis du ligger inde med en god historie, et interessant link eller billeder fra nogle af foreningens arrangementer, så send det til mig, så kan vi lægge det ud her på hjemmesiden så alle foreningens medlemmer kan få glæde af det.

På generalforsamlingen blev en række vedtægtsændringer også vedtaget. Det er ikke noget, der egentlig har betydning for foreningen som sådan, men mere nogle paragrafer og retningslinjer, som ikke mere var så aktuelle, og som derfor er blevet fjernet.
Referatet af generalforsamlingen kan læses her: Referat af generalforsamlingen 2013

Her på falderebet skal det bemærkes, at byttemødet, der var annonceret til den 24. august er blevet flyttet til den 17. august.

Hav en rigtig god sommer.
Vi ses
Venlig hilsen Formanden

Comments are closed.