Referat generalforsamling 2014 29. april 2014

DANSKE ØLSAMLERE

Generalforsamling d. 22 feb. 2014 hos Lenny i Horsens
Referat:

 1. Formanden bød velkommen.
 2. Torsten Hansen blev valgt til dirigent.
 3. Beretning: Foreningen Ølsamlerne har opsagt samarbejdet til Odense stævnet. Det der får størst betydning heraf er, at vi nu selv skal finde alle øllene til auktionerne. Det kan godt blive meget svært i fremtiden. Vi har købt en mindre samling på Falster. Det gav kun ganske få stævneøl.
  Vi har haft øl til salg på ”gul & gratis”. Det gav ingenting.
  Vi er nede på 26 medlemmer nu.
  Vi har holdt de byttemøder vi plejer at gøre. D.v.s. fire stk. og så Odense stævnet.
 4. Stævne
  • Stævnegebyret er sat op til 125 kr. og den første øl er gratis. Herefter koster de 5 kr. stykket.
  • Samlerforeningen Skandia vil gerne være med på stævnet. De kommer med som betalende gæster.
 5. Regnskab:
  Regnskabet blev omdelt.
  Kassereren kom med nogle uddybende bemærkninger til nogle af punkterne.
  Regnskabet blev godkendt.
 6. Indkommende forslag:
  • Et forslag om at forhøje medlemskontingentet til 150 kr. blev enstemmigt vedtaget. Der skal laves en vedtægts ændring, så bestyrelsen ikke fremover er kontingent fri.
 7. Valg:
  • Kim Hyttel blev genvalgt.
  • Hans Thorhauge blev ligeledes genvalgt.
  • Som revisor suppleant blev Christian Touborg valgt.
 8. Eventuelt: Lidt snak omkring nogle få emner.
 9. Otte medlemmer var mødt op.

Referent: Hans Thorhauge

Comments are closed.