Referat fra generalforsamling 2015 11. april 2015

Generalforsamling d. 28 feb. 2015

 1. Formanden bød velkommen.
 2. Da vores sædvanlige dirigent ikke var til stede,- valgte vi formanden til dirigent.
 3. Beretning:
 4. Vi har holdt de byttemøder vi plejer at holde.
  Vi har købt en samling af Carlsberg og Tuborg øl på Sjælland. Vi fik ca. 80 stævne øl og fire kasser til almindelige auktioner ud af det. Resten blev til vores julefrokost, og nu i dag tilbudt til de fremmødte medlemmer til den nette sum af ti kr. pr. stk. Det har været annonceret i møde indkaldelserne. Resten bliver ”knappet” op.
  >Vedr. stævnet: Samlerforeningen Skandias medlemmer bliver inviteret med som almindelige betalende gæster. Der vil ikke på noget tidspunkt blive afholdt auktioner over andet end øl relaterede emner.

  Få spørgsmål. Beretning godkendt.

 5. Regnskab:
 6. Regnskabet blev omdelt og gennemgået. Kassereren uddybede nogle få punkter. Ellers ingen spørgsmål.
  Når vi er ovre stævnet, er det slut med ”Skovbos” øl. Det nummer laver vi ikke igen. Vi har ikke fået stort andet end arbejde ud af det.
  Stævnet samlede 50 betalende gæster. Det gav et overskud til os på 1200 kr.
  Vi blev enige om at melde os ud vedr. ”Årets Etiket”, fra 2016. Det er for dyrt, og vi har ingen fordel af det.

  Vi er pt. 24 medlemmer.
  Regnskab godkendt.

 7. Indkommende Forslag:
 8. Vedtægtsændring: Bestyrelsen betaler også kontingent fremover.

 9. Valg:
 10. Formand Lenny blev genvalgt.
  Lars Madsen blev også genvalgt.
  Christian Touborg blev valgt til ”revisor”.
  Eventuelt: Intet

Referent: Hans Thorhauge

Comments are closed.